Kamienica Inicjatyw – miejsce dla wielodzietnych i seniorów z Torunia!

Fundacja Archipelag Inicjatyw razem z Fundacja „Nadzieja dla Rodzin” mają zaszczyt przedstawić nowy wspólny projekt pod nazwą Kamienica Inicjatyw! Projekt jest rozwinięciem dotychczasowych działań na rzecz rodzin wielodzietnych, ale poszerzony został o aktywizację społeczną seniorów i działania międzypokoleniowe.


Zapraszamy na profilu Kamienicy Inicjatyw na Facebooku – https://www.facebook.com/KamienicaInicjatyw/


Czym jest Kamienica Inicjatyw
Kamienica Inicjatyw to znany już wcześniej budynek przy ul. Kopernika 22. Od tego roku Kamienica wypełni się zarówno rodzinami wielodzietnymi jak i seniorami. Naszym pragnieniem jest integracja międzypokoleniowa seniorów i rodzin wielodzietnych, która może przyczynić się do wzajemnego wsparcia i rozwoju lokalnej społeczności.

Co dla rodzin wielodzietnych?
W tym roku przygotowaliśmy dla rodzin wielodzietnych m.in.:
• Comiesięczne wydarzenia z zakresu kultury, sportu i rekreacji, czy rękodzieła
• Akademia Języka Angielskiego
• Zajęcia muzyczne (nauka gry na gitarze)
• Punkt Informacji Dużych Rodzin
• Poradnia Rodzinna (indywidualne spotkania z psychoterapeutą)
• Dni Zakochanych w Rodzinie
• Toruńskie Dni Rodziny
• Rodzinny Piknik Dużych Rodzin i Seniorów
• Międzypokoleniowa Gala Świąteczną
• Bank Czasu

Co dla seniorów?
• Punkt Informacji Senioralnej
• Przedsięwzięcia związane z uczestnictwem seniorów w kulturze i rekreacji
• Kawiarenka Senioralna z ofertą działań́ integracyjnych, edukacyjnych, kulturalnych, i międzypokoleniowych (panele tematyczne)
• Banku Czasu i propagowanie inicjatyw międzypokoleniowego wolontariatu
• Poradnia dla Seniora (indywidualne spotkania z psychoterapeutą)
• Rodzinny Piknik Dużych Rodzin i Seniorów

Wszystkie wydarzenia będą darmowe i przeznaczone dla rodzin z Toruńską Kartą Dużej Rodziny i seniorów z Torunia.

Czym jest idea międzypokoleniowości? 
Widzimy dużą wartość w połączeniu części działań na rzecz rodzin wielodzietnych z działaniami na rzecz seniorów. W dzisiejszych czasach niezbędne jest silne zintegrowanie społeczności lokalnych, które będą zapewniały wsparcie, ale także mogły korzystać z mądrości i społecznej aktywności seniorów. Należy dążyć do solidarności międzypokoleniowej wyrażającej się w dobrym wykorzystaniu potencjału osób starszych i rodzin wielodzietnych.
Seniorzy często nie znają młodszego pokolenia, nie potrafią nawiązać z nią żywego kontaktu. Podobnie jest z dziećmi i młodzieżą nieznającą przeważnie idei rodzin wielopokoleniowych. Poznawanie się bez uprzedzeń, jakie nastąpi w ramach Kamienicy Inicjatyw, pozwoli doświadczyć wielu ważnych chwil, w których nastąpi spotkanie się na „wspólnym gruncie” – bez przypisywania z góry określonych ról.

Jak będziemy realizować ideę międzypokoleniowości? 
Integracja międzypokoleniowa będzie odbywać się podczas wydarzeń organizowanych w Kamienicy Inicjatyw. Podczas części wybranych wydarzeń rodziny wielodzietne będą gospodarzami, a zaproszonymi będą seniorzy. Po czym role się odwrócą i seniorzy zaproszą na wspólną integrację duże rodziny. Wszystkie wydarzenia będą inicjowane i animowane przez kadrę Fundacji Archipelag Inicjatyw i Fundacji Nadzieja dla Rodzin. Liczymy na Państwa wsparcie, którym będzie dla nas liczna obecność podczas wydarzeń!  Wszystkie wydarzenia będą darmowe.

Toruńska Karta Dużej Rodziny
Od tego roku operatorem Toruńskiej Karty Dużej Rodziny jest Miasto Toruń. Dlatego przedłużania dotychczasowych kart, jak i wyrabianie nowych odbywać się będzie w Centrum Świadczeń Rodzinnych i Punktach Informacji Urzędu Miasta. Wszelkie szczegóły na stronie http://tcsr.torun.pl

Toruńska Karta Seniora
Toruńska Karta Seniora to jeden z elementów lokalnego programu „Rodzina Razem – Toruń dla Pokoleń”. Celem jest integracja środowiska seniorów, zwiększenie ich aktywności społecznej oraz fizycznej, ułatwienie im dostępu do dóbr kultury, turystyki, rekreacji, sportu, a także wzrost poczucia bezpieczeństwa socjalnego i wzmocnienie więzi międzypokoleniowych. Pomóc ma w tym właśnie Toruńska Karta Seniora , przygotowana przez miasto z myślą o mieszkańcach, którzy ukończyli 65. rok życia. Na jej podstawie osoby uprawnione będą mogły skorzystać z wielu ulg i zniżek oferowanych przez przedsiębiorców, którzy przystąpią do programu.
Wszelkie szczegóły na stronie http://mywtoruniu.pl/wiesci-z-torun…/torunska-karta-seniora/

Już wkrótce poinformujemy Was o szczegółach najbliższych wydarzeń i form wsparcia w Kamienicy Inicjatyw!

Mamy nadzieję, że Kamienica Inicjatyw będzie dla wszystkich ważną przestrzenią spotkań, rozwoju i przekazu kultury! 
Zapraszamy do kontaktu pod adresem biuro@kamienica-inicjatyw.pl i telefonicznie 514 786 113.


Zapraszamy na profilu Kamienicy Inicjatyw na Facebooku – https://www.facebook.com/KamienicaInicjatyw/