My w Toruniu – portal i warsztaty dla Seniorów

Zadanie polega na stworzeniu, a następnie – co jest okazją do wzmocnienia działań na rzecz aktywizacji  – prowadzenia przez seniorów portalu internetowego MYwToruniu.pl.

Portal ma poruszać  szeroko pojętą tematykę dot. seniorów oraz ukazywać wachlarz ofert dedykowanych tej grupie, m.in. informacje związane z wydarzeniami kulturalnymi, animacyjnymi, integracyjnymi, ofertę związaną ze zdrowiem i kondycją fizyczną oraz toruńskie wieści przydatne mieszkańcom 60+.


www.mywtoruniu.pl


Naszym celem jest wspieranie seniorów w prowadzeniu aktywnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia. Chcemy, na ile to możliwe, usuwać przeszkody, które obecnie wykluczają ich z aktywnego życia społecznego, zaczynając od porządkowania i skupienia w jednym miejscu rozproszonych informacji kierowanych do seniora. Jest to krok ku odpowiedzialnej koordynacji działań i informacji dotyczących inicjatyw skierowanych do seniorów na poziomie gminy.

Warsztaty Dziennikarskie

Grupa redakcyjna będzie przygotowana do społecznej pracy dzięki warsztatom dziennikarskim, odbywającym się w klubach seniora i innych miejscach spotkań seniorów na terenie całego Torunia.
Uczestnicy poznają podstawy pracy dziennikarza oraz narzędzia, którymi się posługuje.

Warsztaty dziennikarskie poprowadzą:

  •  operator kamery – spotkanie kształtować będzie postawę odważnego wypowiadania się, publicznej przemowy, ćwiczenia prezentacji przed kamerą, co niejednokrotnie jest wyzwaniem nie tylko dla seniorów
  • logopeda – spotkania polegać będą na wspieraniu kultury żywego słowa, dbałości o wymowę w formie zabawy, wspólnych śpiewów i ćwiczeń. Na zajęciach poruszane będą także kwestie związane z autoprezentacją, również w ujęciu medialnym. Będą to zajęcia typowo warsztatowe, gdzie używając filmików poglądowych seniorzy sami określą, co jest dla ucha najprzyjemniejsze, jak powinien brzmieć przekaz „idealny”, jaki powinien być głos, tempo, ilość informacji zawarta w przekazie.
  • dziennikarz – celem spotkania jest złapanie dziennikarskiego „bakcyla”, poprzez ukazanie prostych zasad pisania informacji, reportażu, relacji, komentarza i przeprowadzenie wywiadu prasowego.
  • redaktor naczelny portalu MYwToruniu.pl – celem zajęć jest podsumowanie i ewaluacja warsztatów, zaproszenie uczestników do dalszej współpracy i omówienie jej zasad, m.in. sposobu kontaktu, omówienie źródeł pozyskiwania informacji, możliwości uczestników dot. czasu pracy przy portalu.

Nie zabraknie pracy w podgrupach, pozytywnej interakcji, ciekawych dyskusji, a nawet ćwiczeń ruchowych.


Zapisy na warsztaty dziennikarskie:

Tel. 737-465-446
lub:
kontakt@archipelag-inicjatyw.pl


Prezydent Miasta Torunia objął portal MYwToruniu.pl Honorowym Patronatem.
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

asos_logo_ai-01male.[1]