Archipelag Inicjatyw jest organizacją pozarządowa z siedzibą w Toruniu. Działamy na trzech podstawowych polach: kultura, historia i aktywizacja.

Kultura

Kim bylibyśmy bez bagażu kulturowego? Przynależność do kultury sprawia, że utożsamiamy się ze swoim narodem, swoim miastem, regionem czy grupą społeczną. Silne kultury mają moc przyciągania. Kultura to słowo, obraz i dźwięk. Ona tworzy nas, więc i my twórzmy kulturę!

Co dla kultury?

Organizacja festiwali, koncertów, spotkań literackich, projekcje filmowe, promocja kultury i osób dla niej zasłużonych

Projekty #kultura

Aktywizacja

Nie wszystkim wokół nas dane jest korzystać z dóbr dostępnych szeroko dla innych. Czy to ze względu na wiek, niepełnosprawność czy inne czynniki, wielu ludzi potrzebuje aktywizacji społecznej. Znamy sposoby aby im pomóc!

Co dla nich?

Aktywizacja i wsparcie seniorów,rodzin, osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekty #aktywizacja

Historia

Społeczność znająca swoją historię i pielęgnująca pamięć o niej lepiej rozumie teraźniejszość i tym łatwiej stawia czoła wyzwaniom współczesności. Historia może dać nam ogromny zastrzyk dumy i jest polem do rozważań o tym co wczoraj, dziś i jutro. Dzięki historii nawet w trudnych czasach mamy wartościowe punkty odniesienia. Bez bagażu historii, do której dokładamy nasze dzieje bylibyśmy tylko przechodniami, po których nie zostaje żaden ślad!

Co dla historii?

Zwiększenie świadomości narodowej i obywatelskiej, wzrost wiedzy na temat lokalnych i ogólnopolskich wydarzeń, miejsc i postaci historycznych oraz budowanie postaw patriotycznych.

Projekty #historia

Kontakt

Anna Zielińska – prezes,
tel. kom.: 737-465-446,
e-mail: anna@archipelag-inicjatyw.pl

Maciej Zieliński – wiceprezes,
tel. kom.: 691-818-088,
e-mail: maciej@archipelag-inicjatyw.pl

Stanisław Czuszel – wiceprezes,

tel. kom.: 603-309-685,
e-mail: stanislaw@archipelag-inicjatyw.pl

Archipelag Inicjatyw
Numer KRS: 0000601629
NIP: 9562315854
REGON: 36371090900000
Toruń ul.: Bartkiewiczówny 94E/10

Konto bankowe:
Archipelag Inicjatyw
Kopernika 22
87-100 Toruń
63 1950 0001 2006 6548 2532 0002