Aktualności

Milcząca Armia – toruńska konspiracja (mural)

W 2023 r. realizowaliśmy projekt „MILCZĄCA ARMIA – toruńska konspiracja lat 1939 – 1945” dofinansowy ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Ilustrację zaprojektował i przeniósł na elewację bloku należącego do Spółdzielni „KOPERNIK” toruński muralista Marcin Gręźlikowski znany pod pseudonimem Andrzej Poprostu. Obudowę dydaktyczną dla scenariusza lekcji o toruńskiej konspiracji okresu II wojny światowej uzupełnioną o ulotkę pracował Marcin Orłowski. Projekt realizowany w partnerstwie dwóch toruńskich fundacji: […]

Energia Integracji – gala i podziękowania

Ale się wczoraj działo! Było inaczej niż zazwyczaj, bo w innym miejscu, bardziej uroczyście i w znacznie poszerzonym składzie. Otóż… spotkaliśmy się w Centrum Dialogu – Biblioteka Diecezjalna w Toruniu na Gali Podsumowującej nasz projekt. Przyszła spora grupa wychowanków i opiekunów z Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Młody Las, seniorzy z Kamienicy Inicjatyw, przede wszystkim Ci, którzy brali udział w Energii Integracji. Odwiedzili nas goście specjalni z firmy Energa […]

Energia Integracji – 3 edycja

Energia Integracji to nowatorski projekt, którego ideą jest przenikanie się w relacjach wychowanków Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Młody Las” z seniorami skupionymi wokół toruńskiej Kamienicy Inicjatyw. Spotykamy się raz w tygodniu by wspólnie tworzyć, bawić się, rozmawiać, a czasem po prostu być. To już trzecia edycja projektu, którego głównym mecenasem jest Energa z Grupy Orlen!  Przez najbliższe miesiące będziemy razem poznawać tajniki różnych form warsztatowych, […]

Kamienica Zawodowych Inicjatyw

Fundacja Archipelag Inicjatyw rozpoczęła wdrażanie projektu „KAMIENICA ZAWODOWYCH INICJATYW” objętego grantem nr 1/G/2022-U3. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Adresatami wsparcia będzie 12 osób 18+ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wyłącznie osoby zamieszkujące teren objęty Lokalną Strategią Rozwoju) dzięki objęciu kompleksowym wsparciem w zakresie […]

Ruszyła druga edycja Energii Integracji!

Rozpoczęliśmy cykl spotkań toruńskich seniorów z podopiecznymi Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Młody Las, podczas których będziemy poznawać się nawzajem, uczyć się wspólnego funkcjonowania, ale przede wszystkim dobrze się bawić. Spotkania odbywać się będą w Kamienica Inicjatyw. Osiemnaście spotkań będzie podzielone na sześć bloków tematycznych: „zróbmy to razem”, „doświadczyć by przeżyć”, „eko to zdrowie”, „jestem stąd”, „przyroda jest dla nas” oraz „Polak mały i duży”. Każde spotkanie […]