Kampania społeczna „Do trzech razy to sztuka”

Kampania społeczna „Do trzech razy to sztuka” odbywa się w ramach projektu „Transgresja do wielodzietności. Kampania promująca podjęcie decyzji o trzecim dziecku wśród rodzin z dwójką dzieci”. Projekt finansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Konkursu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej pt. „Po pierwsze Rodzina”.


Zapraszamy na stronę:

https://www.facebook.com/SzacunRodzice


Wszyscy wiemy, że nie jest łatwo w dzisiejszych czasach rozpocząć rozmowę o kolejnych dzieciach w rodzinie, jeszcze trudniej podjąć taką decyzję.

Rodzice wychowujący dzieci z miłością, poświęceniem i troską zasługują na ogromny szacunek, na szczególny szacunek zasługują zaś rodziny wielodzietne. Wychowanie jednego, dwójki dzieci to trudne wyzwanie, ale wychowanie trójki to dopiero sztuka!

Większość badanych, którzy posiadają troje lub więcej dzieci wspomina ciężkie chwile, ale wszyscy potwierdzają, że na pewno było warto! Tyle wspomnień, wspólnych sukcesów, dumy, tyle uśmiechów i radości!

Szacun dla Rodziców!

Szczególny Szacun dla Mam, które z sukcesem potrafią wcielać się i realizować w każdej domowej roli – od psychologa, poprzez handlowca po logistyka. I łączą te wszystkie potrzebne rodzinie role – jakże perfekcyjnie!

Szacun dla Ojców, którzy opiekując się kruchym potomkiem wypełniają w pełni treścią słowo „Tacierzyństwo”. Prawdziwi Ojcowie przez duże „T” – „T” jak Tata. Szanujemy, zachęcamy, bo… do trzech razy to sztuka! Szacun Rodzice!

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa w ramach Konkursu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej pt. „Po pierwsze Rodzina”. Wartość dotacji i jednocześnie całkowita wartość projektu wynosi 325 300,00 złotych.