Wpisy

Milcząca Armia – toruńska konspiracja (mural)

W 2023 r. realizowaliśmy projekt „MILCZĄCA ARMIA – toruńska konspiracja lat 1939 – 1945” dofinansowy ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Ilustrację zaprojektował i przeniósł na elewację bloku należącego do Spółdzielni „KOPERNIK” toruński muralista Marcin Gręźlikowski znany pod pseudonimem Andrzej Poprostu.

Obudowę dydaktyczną dla scenariusza lekcji o toruńskiej konspiracji okresu II wojny światowej uzupełnioną o ulotkę pracował Marcin Orłowski.

Projekt realizowany w partnerstwie dwóch toruńskich fundacji: Fundacji Kapsuła oraz Fundacji Archipelag Inicjatyw uzyskał dofinansowanie w III edycji konkursu MON „Mur, ale historia Wojska Polskiego”.

W ramach projektu zrealizowaliśmy mural na ul. Broniewskiego 40-46, historyczne spacery tematyczne oraz wydaliśmy broszurę – „Program Patriotyczno-Edukacyjny P.N. „Milcząca Armia – Historie z Dziejów Konspiracji Toruńskiej II Wojny Światowej”.

Facebook projektu:

Toruńskie media o muralu:

Materiały do pobrania: 

Galeria zdjęć: 

Fot. Maciek Zieliński Fotograf Toruń – www.fotograftorun.pl

Energia Integracji – gala i podziękowania

Ale się wczoraj działo! Było inaczej niż zazwyczaj, bo w innym miejscu, bardziej uroczyście i w znacznie poszerzonym składzie. Otóż… spotkaliśmy się w Centrum Dialogu – Biblioteka Diecezjalna w Toruniu na Gali Podsumowującej nasz projekt.

Przyszła spora grupa wychowanków i opiekunów z Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Młody Las, seniorzy z Kamienicy Inicjatyw, przede wszystkim Ci, którzy brali udział w Energii Integracji.

Odwiedzili nas goście specjalni z firmy Energa SA z Grupy #Orlen (głównego mecenasa projektu w ramach strategii zrównoważonego rozwoju), a w imieniu Prezydenta Torunia Michała Zaleskiego był jego Zastępca.

Nie zabrakło również pani Marii Mazurkiewicz, Kujawsko-Pomorskiej Wicekurator Oświaty i przedstawicieli naszych patronów medialnych TVP3 Bydgoszcz i Polskie Radio PiK.

Wspólnie obejrzeliśmy film autorstwa Bartek Zaleśkiewicz, który ożywił obrazy wspomnień z naszych cotygodniowych spotkań. Ze sceny mogliśmy obwieścić o niespodziance, jaką ufundował nam Manekin. Dzięki voucherom od tej restauracji będziemy mieli szansę jeszcze raz w tym roku się spotkać, pobyć ze sobą i smacznie zjeść.

Naszą galę uświetnił występ zaprzyjaźnionego zespołu Seniorzy z Pasją, który włączył nas we wspólne śpiewy, a na koniec tradycyjnie mieliśmy poczęstunek. Tym razem pyszności przygotowało dla nas Azzurro.

Bardzo dziękujemy Mecenasowi Głównemu – Energa SA z Grupy #Orlen , który już po raz trzeci sfinansował nasz projekt i dzięki któremu mogliśmy razem spędzać czas!

https://www.energa.pl

Piękne zdjęcia zrobił Maciek Zieliński – Fotograf Toruń.

Energia Integracji – 3 edycja

Energia Integracji to nowatorski projekt, którego ideą jest przenikanie się w relacjach wychowanków Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Młody Las” z seniorami skupionymi wokół toruńskiej Kamienicy Inicjatyw. Spotykamy się raz w tygodniu by wspólnie tworzyć, bawić się, rozmawiać, a czasem po prostu być. To już trzecia edycja projektu, którego głównym mecenasem jest Energa z Grupy Orlen! 

Przez najbliższe miesiące będziemy razem poznawać tajniki różnych form warsztatowych, dowiemy się więcej o zdrowym jedzeniu, dobrym wykorzystywaniu wytworów natury, zobaczymy, co w trawie piszczy, a także zagłębimy się w zakamarki historii i kultury naszego miasta, regionu i Ojczyzny.

Dwie jakże różne grupy: dzieci i seniorzy razem podążają ścieżką odkrywania swoich możliwości, talentów, ale i trudności oraz ich wspólnego pokonywania. Integracja ta wydobywa ze wszystkich uczestników pozytywną energię do działania!

Pomysł wyrósł na bazie potrzeby przeplatania się ludzi skupionych w różnych grupach społecznych i środowiskach oraz wzajemnego wzrastania w różnorodności. Nasza fundacja od początku swojego istnienia promuje i realizuje ideę międzypokoleniowości, a integracja dzieci z Młodego Lasu z seniorami jest jej kolejnym krokiem.

Zapraszamy na Facebook: www.facebook.com/EnergiaIntegracji/

Organizatorem projektu jest Fundacja Archipelag Inicjatyw.
Mecenasem głównym projektu jest Energa z Grupy Orlen – www.energa.pl 

Projekt jest wspierany w ramach realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy ENERGA.

Fot. Maciek Zieliński Fotograf Toruń – www.fotograftorun.pl

Relacje ze spotkań

 

Kilka zdjęć ze spotkań:

 

Zmarszczki są piękne

Fundacja Archipelag Inicjatyw rozpoczęła wdrażanie projektu „Zmarszczki są piękne” objętego umową nr 1/P/2022-U1 o dofinansowanie na realizację projektu pilotażowego nr 1/P/2022-05 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

Projekt ma na celu podniesienie samooceny 12 seniorów 65+ (mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju), pomóc w akceptacji i docenieniu naturalnych ludzkich procesów starzenia się, co jednocześnie wpłynie na wzrost ich aktywności społecznej. Chcemy pokazać, że senior jest „wystarczająco dobry”, żeby na emeryturze był aktywny społecznie ponieważ postrzeganie siebie (w kontekście starości) ma duży wpływ na aktywność społeczną u osób powyżej 65 roku życia. Działania projektu wykroczą poza grupę bezpośrednich beneficjentów – 12 osób, ponieważ jednym z efektów wspólnych spotkań założonych w projekcie będzie stworzona przez seniorów i specjalistów kampania społeczna pokazująca, że „zmarszczki są piękne” i zachęcająca seniorów do akceptacji samych siebie, jednocześnie do aktywności społecznej.

Wartość całkowita projektu: 49 010,00 zł
Wartość dofinansowania (grantu): 49 010,00 zł


Pliki:
Formularz uczestnika projektu pilotażowego
UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PILOTAŻOWYM
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU PILOTAŻOWEGO

 

Kamienica Zawodowych Inicjatyw

Fundacja Archipelag Inicjatyw rozpoczęła wdrażanie projektu „KAMIENICA ZAWODOWYCH INICJATYW” objętego grantem nr 1/G/2022-U3. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Adresatami wsparcia będzie 12 osób 18+ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wyłącznie osoby zamieszkujące teren objęty Lokalną Strategią Rozwoju) dzięki objęciu kompleksowym wsparciem w zakresie reintegracji społeczno – zawodowej. Celem projektu jest
przywrócenie co najmniej 8 osób do aktywnego funkcjonowania społeczno – zawodowego (do końca XII 2022 r.)

W ramach projektu przewidziano m.in.:
·  indywidualne doradztwo specjalistów (psycholog, doradca zawodowy);
·  treningi umiejętności społecznych i zawodowych;
·  szkolenia w zawodach: piernikarz, animator w turystyce, pracownik biurowy;
·  staże zawodowe od 1 do 3 miesięcy dla uczestników szkoleń w toruńskich organizacjach i przedsiębiorstwach.

Rekrutacja trwa do 15 czerwca 2022 roku.

Pytania dotyczące wdrażanego projektu prosimy kierować w dni powszednie w godzinach od 10:00 do 16:00, a we wtorki i czwartki do
godz. 17:00:
– pod numerem telefonu: 737 465 446
– mailem: rekrutacja@kamienica-inicjatyw.pl
– osobiście w biurze projektu, w Kamienicy Inicjatyw, przy ul. Kopernika 22 w Toruniu

Dokumenty:

1. FORMULARZ [KZI].docx
1. FORMULARZ UCZESTNIKA PROJEKTU.docx
2. Oświadczenie uczestnika projektu.docx
3. OŚWIADCZENIE O STATUSIE OSOBY WYKLUCZONEJ.docx
4. OŚWIADCZENIE – do 4 tygodni.docx
4. Umowa z uczestnikiem.docx
4a. Regulamin projektu.docx
4b. Regulamin rekrutacji.docx

Wartość całkowita projektu: 131 615,82 zł
Wartość dofinansowania (grantu): 125 035,03 zł

Ruszyła druga edycja Energii Integracji!

Rozpoczęliśmy cykl spotkań toruńskich seniorów z podopiecznymi Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Młody Las, podczas których będziemy poznawać się nawzajem, uczyć się wspólnego funkcjonowania, ale przede wszystkim dobrze się bawić. Spotkania odbywać się będą w Kamienica Inicjatyw.

Osiemnaście spotkań będzie podzielone na sześć bloków tematycznych: „zróbmy to razem”, „doświadczyć by przeżyć”, „eko to zdrowie”, „jestem stąd”, „przyroda jest dla nas” oraz „Polak mały i duży”. Każde spotkanie będzie zapewne niezwykłym doświadczeniem.
Na pierwszym spotkaniu towarzyszyło nam dużo różnych emocji. Było pare nowości: kilkoro dzieci dołączyło do nas od drugiej edycji, część seniorów również było pierwszy raz, jest z nami nowy psycholog i nowy animator.

Zaczęliśmy od oswojenia przestrzeni Kamienicy Inicjatyw, która jest nowym miejscem naszych spotkań. Poszczególne części zajęć odbyły się w różnych pomieszczeniach Kamienicy. Przywitaliśmy się w „pokoju z dywanem”, który później pełnił też funkcje pomieszczenia do relaksu i wyciszenia. W nim pani Nina poprowadziła zajęcia zapoznawczo-integeacyjne oraz ćwiczenia wyciszające.

Następnie przeszliśmy do pokoju przejściowego, w którym wspólnie ustaliliśmy zasady, którymi będziemy się kierować podczas spotkań Energii Integracji.

W „pokoju kawiarenkowym” panie Asia i Natalia pokazały uczestnikom jak w prosty sposób pięknie ozdobić porcelanowy kubek i talerzyk. Dzieci i dorośli upiększali swoje kubki i talerzyki inspirując się techniką ebru. Najpierw nanosili różne kolory lakierów na taflę wody, by następnie zanurzyć w nich kubki. Dzieki tym warsztatom każdy z uczestników będzie miał własny kubek i talerzyk, z którego będzie korzystał na kolejnych spotkaniach.

Po pracowitym czasie przyszła pora na coś do jedzenia. Na naszych stołach zagościła pizza.

Na koniec podsumowaliśmy spotkanie i podzieliliśmy się naszymi wrażeniami.

Kolejne spotkania można śledzić na naszym Facebooku: https://www.facebook.com/EnergiaIntegracji

Organizatorem projektu jest Fundacja Archipelag Inicjatyw.

Nasze działania wspiera Mecenas Główny – ENERGA z Grupy ORLEN.

Patronat medialny: TVP 3 Bydgoszcz

 

Kampania społeczna „Do trzech razy to sztuka”

Kampania społeczna „Do trzech razy to sztuka” odbywa się w ramach projektu „Transgresja do wielodzietności. Kampania promująca podjęcie decyzji o trzecim dziecku wśród rodzin z dwójką dzieci”. Projekt finansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Konkursu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej pt. „Po pierwsze Rodzina”.


Zapraszamy na stronę:

https://www.facebook.com/SzacunRodzice


Wszyscy wiemy, że nie jest łatwo w dzisiejszych czasach rozpocząć rozmowę o kolejnych dzieciach w rodzinie, jeszcze trudniej podjąć taką decyzję.

Rodzice wychowujący dzieci z miłością, poświęceniem i troską zasługują na ogromny szacunek, na szczególny szacunek zasługują zaś rodziny wielodzietne. Wychowanie jednego, dwójki dzieci to trudne wyzwanie, ale wychowanie trójki to dopiero sztuka!

Większość badanych, którzy posiadają troje lub więcej dzieci wspomina ciężkie chwile, ale wszyscy potwierdzają, że na pewno było warto! Tyle wspomnień, wspólnych sukcesów, dumy, tyle uśmiechów i radości!

Szacun dla Rodziców!

Szczególny Szacun dla Mam, które z sukcesem potrafią wcielać się i realizować w każdej domowej roli – od psychologa, poprzez handlowca po logistyka. I łączą te wszystkie potrzebne rodzinie role – jakże perfekcyjnie!

Szacun dla Ojców, którzy opiekując się kruchym potomkiem wypełniają w pełni treścią słowo „Tacierzyństwo”. Prawdziwi Ojcowie przez duże „T” – „T” jak Tata. Szanujemy, zachęcamy, bo… do trzech razy to sztuka! Szacun Rodzice!

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa w ramach Konkursu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej pt. „Po pierwsze Rodzina”. Wartość dotacji i jednocześnie całkowita wartość projektu wynosi 325 300,00 złotych.

Luxtorpeda – Na żywo, ale w studio (koncert live + spotkanie online z fanami)

Zespół Luxtorpeda oraz Fundacja Archipelag Inicjatyw zapraszają na koncert live „Na żywo, ale w studio”! Koncert zostanie poprzedzonym godzinnym spotkaniem online z fanami, podczas którego będziecie mogli zadawać pytania!

„Na żywo” ponieważ koncerty to naturalne środowisko Litzy, Hansa, Kmiety, Krzyżyka i Drężmaka. W okresie tzw. pandemii koronawirusa granie koncertów jest utrudnione dlatego postanowiliśmy zagrać dla Was online! Nic nie zastąpi spotkania pod sceną twarzą w twarz, ale mamy nadzieję, że chociaż takie spotkanie z nami w studio przeniesie Was bliżej nas.

„W studio” ponieważ spotkaliśmy się tuż po nagraniu nowego albumu „AD MMXX” w nowym studio – „Okolitza”, które budowaliśmy ponad rok i w które włożyliśmy całe nasze serce i wysiłek.

Podczas spotkania online na kanale Facebook Luxtorpedy będziecie mieli okazję porozmawiać z zespołem o muzyce, nowej płycie, sprzęcie, czy innych interesujących Was sprawach!

Zagramy przekrój Waszych ulubionych koncertowych utworów ze wszystkich poprzednich płyt Luxtorpedy!

Premiera już 30 września (środa) na kanale YouTube o godz. 20.00!

Link: https://www.youtube.com/channel/UCAgSZBefyQhCsNmhxuCWEYg

Spotkanie online z fanami odbędzie się o godz. 19.00 na profilu Facebookowym Luxtorpedy.

Organizator: Fundacja Archipelag Inicjatyw
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.

Akademia Rodzica – empatyczna komunikacja w rodzinie (edycja jesienna)

Cykl 7 bezpłatnych spotkań dla rodziców, którzy chcą pogłębić swoje relacje w rodzinie, wesprzeć wzajemną komunikację i znaleźć odpowiedzi na rodzicielskie wątpliwości.

 • Chcesz lepiej rozumieć swoje dziecko?
 • Masz nieraz wrażenie, że mówicie „obcymi” językami?
 • Chcesz więcej empatycznej komunikacji w swojej rodzinie?

Zapraszamy na warsztaty, podczas których w gronie innych rodziców porozmawiamy m.in. o:

 • emocjach i ich wpływie na nas i nasze dzieci
 • granicach dorosłych i dzieci
 • przywództwie w rodzinie trudnych sytuacjach rodzicielskich
 • potrzebach i strategiach ich zaspokajania
 • konfliktach i sposobach na ich rozwiązanie
 • sile empatii

Wszystko po to, by szukać równowagi w rodzicielstwie i własnej drogi do siebie i swoich dzieci.

Cykl bazuje na programie Szkoła dla rodziców, czerpie z założeń Porozumienia bez Przemocy (NVC), zawiera elementy myśli duńskiego pedagoga Jespera Juula.

Skierowany jest do rodziców dzieci w różnym wieku.

Cykl obejmuje 7 cotygodniowych spotkań (po 3 h).

Szczegóły:

Start: 22.09 (wt)
Kolejne spotkania: 1.10 (czw), 6.10 (wt), 13.10 (wt), 20.10 (wt), 27.10 (wt), 3.11 (wt)
Godziny spotkań: 9.30 – 12.30
Miejsce: Kamienica Inicjatyw, Podmurna 95, Toruń

Warsztaty są bezpłatne!

Zapisy:

 • Rezerwacja miejsca pod numerem telefonu 514 786 113 w godzinach 9.00 – 17.00 lub pod adresem zapisy@kamienica-inicjatyw.pl
 • Po rezerwacji należy osobiście zapisać się w Kamienicy Inicjatyw do 18 września.

Prowadząca:

Joanna Dardzińska – Zacznij Blisko (www.joannadardzinska.pl) pedagog, w trakcie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczej – behawioralnej w Szkole Psychoterapii Crescentia, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Absolwentka Rocznego Intensywnego Treningu Porozumienia bez Przemocy (NVC) w Szkole Empatii oraz wielu innych szkoleń w tym nurcie (np. mediacje, transformacja złości)

W swojej pracy wykorzystuje elementy treningu uważności i pracy z ciałem.

Od 10 lat wspiera rodziców w odkrywaniu ich własnych ścieżek w rodzicielstwie. Bliskie są jej założenia Rodzicielstwa Bliskości, Porozumienia bez Przemocy i podejście duńskiego pedagoga Jespera Juula. Jest certyfikowaną realizatorką programu Szkoły dla Rodziców (Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?, Rodzeństwo bez rywalizacji, Nastolatek)

Prywatnie mama piątki dzieci.

Organizator:

Fundacja Archipelag Inicjatyw
Zacznij blisko – Joanna Dardzińska

Warsztaty dofinansowane są z Gminy Miasta Toruń

Kamienica Inicjatyw wraca w nowym miejscu!

Kamienica Inicjatyw wraca po przerwie spowodowanej koronawirusem! Na czas remontu Kopernika 22 będziemy w nowym miejscu! 

Zapraszamy na ul. Podmurną 95!

W tym tygodniu zapraszamy seniorów na powitalną kawę  w ramach „Kawiarenki dla Seniorów”.

Porozmawiamy, zobaczymy się, wypijemy kawę, pokażemy Wam nową przestrzeń i opowiemy, co dalej!

Działania dla mieszkańców miasta, rodzin, rodzin wielodzietnych również powracają! W tygodniu ogłosimy konkretne wydarzenia i ruszą zapisy!

Żeby przyjąć jak najwięcej seniorów, w normach sanitarnych, kawiarenki w tym tygodniu odbywać się będą w datach:
Wtorek (9.06): g. 10.00 – 11.30 i g. 14.00 – 15.30.
Środa (10.06): g. 10.00 – 11.30 i g. 14.00 – 15.30.
Poniedziałek (15.06): g. 10.00 – 11.30 i g. 14.00 – 15.30.
Wtorek (16.06): g. 10.00 – 11.30 i g. 14.00 – 15.30.

Zapisy od 14.00 pod numerem 514 786 113.

Czekaliśmy na tę chwilę 3 miesiące!

Zobacz: Regulamin uczestnictwa w Kamienicy Inicjatyw wg rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczący funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce