Entries by admin

Milcząca Armia – toruńska konspiracja (mural)

W 2023 r. realizowaliśmy projekt „MILCZĄCA ARMIA – toruńska konspiracja lat 1939 – 1945” dofinansowy ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Ilustrację zaprojektował i przeniósł na elewację bloku należącego do Spółdzielni „KOPERNIK” toruński muralista Marcin Gręźlikowski znany pod pseudonimem Andrzej Poprostu. Obudowę dydaktyczną dla scenariusza lekcji o toruńskiej konspiracji okresu II wojny światowej uzupełnioną o ulotkę pracował Marcin Orłowski. Projekt realizowany w partnerstwie dwóch toruńskich fundacji: […]

Energia Integracji – gala i podziękowania

Ale się wczoraj działo! Było inaczej niż zazwyczaj, bo w innym miejscu, bardziej uroczyście i w znacznie poszerzonym składzie. Otóż… spotkaliśmy się w Centrum Dialogu – Biblioteka Diecezjalna w Toruniu na Gali Podsumowującej nasz projekt. Przyszła spora grupa wychowanków i opiekunów z Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Młody Las, seniorzy z Kamienicy Inicjatyw, przede wszystkim Ci, którzy brali udział w Energii Integracji. Odwiedzili nas goście specjalni z firmy Energa […]

Energia Integracji – 3 edycja

Energia Integracji to nowatorski projekt, którego ideą jest przenikanie się w relacjach wychowanków Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Młody Las” z seniorami skupionymi wokół toruńskiej Kamienicy Inicjatyw. Spotykamy się raz w tygodniu by wspólnie tworzyć, bawić się, rozmawiać, a czasem po prostu być. To już trzecia edycja projektu, którego głównym mecenasem jest Energa z Grupy Orlen!  Przez najbliższe miesiące będziemy razem poznawać tajniki różnych form warsztatowych, […]

Zmarszczki są piękne

Fundacja Archipelag Inicjatyw rozpoczęła wdrażanie projektu „Zmarszczki są piękne” objętego umową nr 1/P/2022-U1 o dofinansowanie na realizację projektu pilotażowego nr 1/P/2022-05 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020 Projekt ma na celu podniesienie samooceny 12 seniorów 65+ (mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju), pomóc w akceptacji i docenieniu naturalnych ludzkich procesów […]

Kamienica Zawodowych Inicjatyw

Fundacja Archipelag Inicjatyw rozpoczęła wdrażanie projektu „KAMIENICA ZAWODOWYCH INICJATYW” objętego grantem nr 1/G/2022-U3. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Adresatami wsparcia będzie 12 osób 18+ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wyłącznie osoby zamieszkujące teren objęty Lokalną Strategią Rozwoju) dzięki objęciu kompleksowym wsparciem w zakresie […]

Ruszyła druga edycja Energii Integracji!

Rozpoczęliśmy cykl spotkań toruńskich seniorów z podopiecznymi Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Młody Las, podczas których będziemy poznawać się nawzajem, uczyć się wspólnego funkcjonowania, ale przede wszystkim dobrze się bawić. Spotkania odbywać się będą w Kamienica Inicjatyw. Osiemnaście spotkań będzie podzielone na sześć bloków tematycznych: „zróbmy to razem”, „doświadczyć by przeżyć”, „eko to zdrowie”, „jestem stąd”, „przyroda jest dla nas” oraz „Polak mały i duży”. Każde spotkanie […]

Energia Integracji – druga edycja

Ruszyła druga edycja Energii Integracji! Rozpoczęliśmy cykl spotkań toruńskich seniorów z podopiecznymi Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Młody Las, podczas których będziemy poznawać się nawzajem, uczyć się wspólnego funkcjonowania, ale przede wszystkim dobrze się bawić. Spotkania odbywać się będą w Kamienica Inicjatyw. Osiemnaście spotkań będzie podzielone na sześć bloków tematycznych: „zróbmy to razem”, „doświadczyć by przeżyć”, „eko to zdrowie”, „jestem stąd”, „przyroda jest dla nas” […]

Kampania społeczna „Do trzech razy to sztuka”

Kampania społeczna „Do trzech razy to sztuka” odbywa się w ramach projektu „Transgresja do wielodzietności. Kampania promująca podjęcie decyzji o trzecim dziecku wśród rodzin z dwójką dzieci”. Projekt finansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Konkursu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej pt. „Po pierwsze Rodzina”. Zapraszamy na stronę: https://www.facebook.com/SzacunRodzice Wszyscy wiemy, że nie jest łatwo w dzisiejszych czasach rozpocząć rozmowę o kolejnych dzieciach […]

Empatyczna komunikacja w rodzinie

Zapraszamy mieszkańców Torunia na cykl 7 spotkań dla rodziców, którzy chcą pogłębić swoje relacje w rodzinie, wesprzeć wzajemną komunikację i znaleźć odpowiedzi na rodzicielskie wątpliwości. Spotkania odbywają się na platformie ZOOM w 7 kolejnych wtorków (od 11 maja) w godz. 9.30 – 12.30.  Chcesz lepiej rozumieć siebie i swoje dziecko? Masz nieraz wrażenie, że mówicie „obcymi” językami? Chcesz więcej empatycznej komunikacji w swojej rodzinie? Zapraszamy na warsztaty, podczas […]